Δόξα ἐν Ὑψίστοις ΘεῷἩ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν Ἀμφιάλης Κερατσινίου 
       
Ὁλόκληρη (129΄)

Ἤ, ἀποσπασματικά -τὸ Πρῶτο μέρος, πατῆσετε  ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Δεύτερο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Τρίτο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Τέταρτο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ

______________________________________________________________

Δόξα... τῶν Ἑσπερίων, ἦχος β', τῇ 2ᾳ Ἰουλίου, ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν
εδώ
...καὶ ἀκατάπαυστα, διαρκῶς νὰ ψάλλω στὸν Ἰησοῦ καὶ τὴν Παναγία...
_______________________________________________________

Γιὰ νὰ δεῖτε τὸ τυπικὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, τὴν "Δόξα τῶν Ἑσπερίων", τὴν "Δόξα τῶν Αἴνων", τὸ Ἀπολυτίκον, ἕτερον Ἀπολυτίκιον, τὸ Μεγαλυνάριον, ἕτερον Μεγαλυνάριον, τὸ Κοντάκιον καὶ τὴν "Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν" πατῆστε ἐδῶ _
Σὲ τετράδιο, μὲ ἡμερομηνία 22-11-1933, περιλαμβάνει "Ὕμνους τῆς Θεοτόκου", παρὰ διαφόρων Μουσικοδιδασκάλων τὸ ἄνθος, τὰ γλαφυρότερα τῶν μαθημάτων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως Θ. Γεωργιάδου, Κ. Πρίγγου, Χ. Παπανικολάου, Γερ. Κανελίδου, Μελετίου Σισανίου, Χριστοδούλου Γεωργιάδου, Μ. Μισαηλίδου, Ἀνωνύμου, ἐδῶ  
____________________________________________________________


Γιὰ νὰ ἀκούσετε τοὺς Δ΄ Χαιρετισμούς

τῆς 8-4--89, πατῆστε
γιὰ τὸ πρῶτο Μέρος ἐδῶ, γιὰ τὸ δεύτερο Μέρος ἐδῶ καὶ γιὰ τὸ τρίτο Μέρος ἐδῶ


Δ΄Χαιρετισμοί τοῦ 1981

στὸν Ἱ. Ν. τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Γιὰ τὸ  πρῶτο Μέρος πατῆστε ἐδῶ
Γιὰ τὸ Δεύτερο Μέρος ἐδῶ

Β΄ Χαιρετισμοί 1988,
Πρῶτο Μέρος
Δεύτερο Μέρος

Δ΄Χαιρετισμοί, πρῶτο Μέρος, Δεύτερο Μέρος           
___________________________________________

Ἀκολουθία Ἐγκαινίων Ναοῦ

Γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν Ἀκολουθία ὁλόκληρη, τονισθεῖσα ἀπὸ τὸν π. Ἀθαν. Ρούκαλη, ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Youblisher πατῆστε ἐδῶ
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    Γιὰ νὰ παρακολουθήσετε (video)
 μια κατανυκτική θ. Λειρουργία
στὸ χωριὸ Μονόσπιτα πατῆστε ἐδῶ
Λιτή, ἀλλὰ χαρακτηριστικὴ
 ἡ τέλεσίς της ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο.
------------------------------------------------------------------------------------------


Χερουβικό (ἠχητικό). Ψάλλει ὁ π. Ἀθαν.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             
 
 Θεία Λειτουργία
 μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο. (Ὁλόκληρη) 
            (ἠχητικό)

                                           
 
           
         
                    
------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου