Ἕνα ἰδιόμορφο, καὶ ἀπὸ καρδιᾶς, Πνευματικὸ Συμπόσιο


"Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων..."
Κατὰ τὶς συναντήσεις τοῦ π. Ἀθανασίου στὸν Πειραιά μὲ πνευματικά του παιδιά ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς δραστηριότητάς του στὴν Φλώρινα (1948-1966), ἄντρες πλέον καὶ γυναῖκες μὲ οἰκογένειες καὶ παιδιά, ποὺ δραστηριοποιοῦνταν σὲ διάφορες χῶρες τοῦ πλανήτη, δημιουργήθηκε ἡ ἰδέα ἑνὸς ἰδιόμορφου καλέσματος ὅλων σὲ ἕνα συμπόσιο πνευματικό. Θὰ ἔστελναν προσκλήσεις σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ θὰ τοὺς καλοῦσαν νὰ γράψουν μερικὰ λόγια γιὰ τὴν περίοδο ἐκείνη. Πάρα πολλά, μὰ πάρα πολλά παιδιὰ ἀνταποκρίθηκαν γράφοντας ἀναμνήσεις πολλὼν σελίδων. Αὐτὲς οἱ ἐπιστολὲς συμπεριελήφθησαν σὲ μιὰ ἐργασία ἀπὸ τὸ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ π. Ἀθανασίου τὸν Δημήτρη Ρίζο καὶ συντάχθηκε ἕνα βιβλίο μὲ τὸν τίτλο "Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων..."    


Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὸν π. Ἀθανάσιο νὰ τραγουδάει χριστιανικὰ τραγούδια, τραγούδια τῶν κατασκηνώσεων καὶ ἄλλων χριστιανικῶν ἐφορμήσεων πατῆστε ἐδῶ Νο1                           καὶ   ἐδῶ Νο 2
καὶ εδῶ Νο 3
καὶ ἐδῶ Νο 4
ἐδῶ Νο 5
Ἐδῶ θὰ ἀκούσεται τὸν Ὕμνο τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας "Κτῖστε καινούριους Παρθενῶνες"
Ὅπως καὶ ἐδῶ ἐπίσης

Τὸ περιεχόμενο τοῦ πρώτου καὶ δεύτερου μέρους τοῦ βιβλίου ἐδῶ. Τὸ τρίτο περιέχει φωτογραφίες.Μερικὲς φωτογραφίες γιὰ νὰ ἀνοίξει ἡ ὄρεξη...Πολλὲς ἄλλες στὰ περιεχόμενα τοῦ τρίτου μέρους
τοῦ βιβλίου  ἐδῶ 
ἀπὸ δραστηριότητες τοῦ π. Ἀθανασίου, ἐδῶ http://www.scribd.com/doc/90190897/Drastiriotites
........................................................................................


..............................................................................................................................................

Στὶς 27 Ίουλίου 2007, ἑορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως Φλωρίνης, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Φλωρίνης μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ θ. Λειτουργία καὶ μία Χειροτονία, ἐτίμησε τὸν π. Ἀθανάσιο Ρούκαλη, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν περίοδο 1950-1966 ὑπηρέτησε πνευματικὰ στὴ Μητρόπολη αὐτή. Πρὸς τὸ τέλος τῆς τελετῆς ὁμίλησε ὁ σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος γιὰ τὸν π. Ἀθανάσιο καὶ τὴν προσφορά του, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ κ.Δημήτρης Ρῖζος, Θεολόγος-Φιλόλογος, Διευθυντής τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, πνευματικὸ παιδί καὶ αὐτὸς τοῦ π. Ἀθανασίου. Tοῦ ἀπενεμήθη δὲ τὸ ”μετάλλιο τῆς διακρίσεως Α΄ Τάξεως τῆς ἐπιλεγομένης Παναγίας τῆς Πορφύρας”, συνοδευόμενο ἀπὸ ”Εὐεργετικὸν Γράμμα”. Γιὰ νὰ δεῖτε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση πατῆστε 


Ἐπιγραμματικά τὰ πεπραγμένα τοῦ π. Ἀθαν. στὴν Φλώρινα, ὅσα καὶ ὁ κ. Δ.Π. Ρῖζος, ἀναλυτικώτερα, εἶπε στὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση, τὰ βρίσκουμε καὶ σὲ μιὰ ἀπαντητικὴ ἔκθεση τοῦ π. Ἀθανασίου, εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. Δ.Υ./13-9-68 ἐγγράφου τῆς Ἱ. Μητρ. Φλωρίνης καὶ Εορδαίας:


Ὁ π. Ἀθανάσιος δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ παραστεῖ στὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση, λόγω τῆς μεγάλης ἀπόστασης, καὶ γι' αὐτὸ εὐλόγησε  τὰ πνευματικά παιδιά του στὴν Φλώρινα καὶ μίλησε σ' αὐτά, μέσω βίντεο, μὲ ἐμφανὴ τὴ συγκίνησή του. Τὸν χαιρετισμό του μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε στὸ σημεῖο αὐτό


 Πρῶτα ὁ Θεός, μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία θὰ ἀκολουθήσει τὸ δεύτερο Μέρος, τὸ δεύτερο χρονικὸ διάστημα τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας καὶ μουσικῆς δημιουργίας τοῦ π. Ἀθανασίου, στὸν Πειραιά, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν Ἱ. Μ. Νικαίας.
Στὸ ὑλικὸ ποὺ περισυνελέγη ὑπάρχουν καὶ διάφορα χαριτωμένα στιγμιότυπα, ὅπως π.χ. σκίτσο στὴν ἐφημερίδα "Βραδυνή", ποὺ παριστάνει τὸν π. Ἀθαν. νὰ ὁδηγεῖ ἕνα αὐτοκίνητο "Πρώτων Βοηθειῶν", ἐπειδὴ τὴ χρονιὰ ἐκείνη ἡ Ἱ.Μ. Νικαίας πέτυχε ἕνα ἰδιόμορφο ρεκόρ. Ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐπιτροπῆς π. Ἀθαν. κατάφερε νὰ ἐπανασυνδέσει, σὲ ἕνα πάρα πολὺ ὑψηλό ποσοστό, ζεύγη, τὰ ὁποῖα εἶχαν κάνει αἰτήσεις διαζυγίου.
Τιμήθηκε:
Μεγάλη τιμὴ τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ Σεϐασμιώτατος ὁρίζοντάς τον ἕνα ἐκ τῶν διαχειριστῶν τῆς διαθήκης του (Εἰς τὸ ”Κανονικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Δίκαιον, Ἀπὸ φοιτητικὰς σημειώσεις τῶν καθηγητῶν Ἀμίλκα Ἀλιϐιζάτου καὶ Κων-νου Μουρατίδου” τοῦ Κωνσταντίνου Εὐσταθίου Τσιάκα, Ἀθήνα 2005, περιέχεται  ”Ἡ Διαθήκη τοῦ Μητροπολίτου Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου”, σσ. 167-174. Στὴ σελ. 171 γράφει ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης: ” Ἐκτελεστὰς τῆς Διαθήκης μου ὁρίζω τοὺς κάτωθι, τοὺς ὁποίους καὶ ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστῶ: 1. Πρωτοπρ. π. Ἀθαν. Ρούκαλη, 2. Πρωτοπρ. π. Δημ. Ἠλιάδην, 3. Ἀρχ. π. Δαν. Ἀεράκη, 4. Ἀρχ. π. Πολύκ. Δημητριάδην, 5. Πρωτοπρ. π. Ἀντ. Παναγόπουλον καὶ 6. Χρῆστον Γεωργίου, Γραμματέα Ἱ. Μητροπόλεως.”)
1. Μετά ἀπὸ εἰκοσιπέντε περίπου ἔτη πρωτοσυγκελλίας ὁ π. Ἀθανάσιος ἔπαθε γαστρορραγία καὶ αἰσθάνθηκε τὴν ὑποχρέωση νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ λειτούργημα αὐτὸ καὶ νὰ περιορισθεῖ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀρχιερατικοῦ τῆς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ στὰ τοῦ Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, ὅπου ἀνῆκε. Ἔτσι, σὲ μιὰ τιμητικὴ ἐκδήλωση, ποὺ ἔγινε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως τοῦ ἀπενεμήθησαν δύο διπλώματα μὲ τὰ ἀντίστοιχα μετάλλια: α) ”Τῷ Πρωτοσυγγέλλῳ... τιμητικὸν δίπλωμα μετὰ χρυσοῦ μεταλλίου τῶν Ἁγ. καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τὰς ἐν Νικαίᾳ Βιθυνίας Α΄ καὶ Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδους...” Ἐν Νικαίᾳ κϐ᾿ Φεϐρουαρίου 1995 καὶ β) ”Τῷ Γενικῷ Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπῳ... τόδε τιμητικὸν δίπλωμα μετὰ χαλκοῦ μεταλλίου τῶν Ἁγ. Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τὰς ἐν Νικαίᾳ Α΄ καὶ Ζ΄ Οἰκ. Συνόδους...” Ἐν Νικαίᾳ τῇ 31 Μαΐου 1979. (Τὸ χάλκινο μετάλλιο φέρει πάνω σ᾿ αὐτὸ τὴν ἡμερομηνία 09-07-67.)
 Παρασημοφόρηση π.Αθαν.Ρούκαλη Youblisher:
http://www.youblisher.com/p/609511-/

Cover
2. Μὲ τὴν πάροδο πενήντα ἐτῶν ὑπηρεσίας στὴν Ἐκκλησία, τοῦ ἀπενεμήθη ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῷ αἰδεσιμολ. πρωτοπρ..., ὅστις πλέον τῶν πεντήκοντα ἐτῶν... ”Εὐεργετήριον Γράμμα”. Ἐν Ἀθήναις, τῇ 6 Μαρτίου 2001, μὲ Σταυρό, ὁ ὁποῖος φέρει ἐπάνω του ἀνάγλυφη τὴ μορφὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου.
3. Στὴν ἐτήσια ἐκδήλωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὶς 6 Φεϐρουαρίου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Φωτίου, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος τοῦ ἀπένημε ”τὸν χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ Ἀπ. Παύλου”, μὲ τὸ ἀντίστοιχο ”Εὐεργετήριον Γράμμα”.  Ἐν ἔτει 2002 μηνὶ Δεκεμ. 5. (Κατὰ τὴν ἀπονομήν, ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ἀστειευόμενος, εἶπε: "...μικρὸς τὸ δέμας καὶ κατάφερες τόόόσα πολλά!" Ποῦ νὰ ἤξευρε ὁ ἀείμνηστος ὅτι μετὰ ἀπὸ 6 ἔτη, τὸ 2008, θὰ ταξίδευαν καὶ οἱ δύο πρὸς τὴν οὐράνια Ἰερουσαλήμ, τὴν ἴδια ἡμέρα, τὴν 27η Ἰανουαρίου.)
4. Οἱ Ἱ. Ναοὶ Κερατσινίου καὶ ὁ Δῆμος Κερατσινίου τιμητικὴν πλακέτα ”Τιμῆς Ἕνεκεν”. Ἰανουάρ. 2002. 
Ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Τιμητικὴ Διάκριση ποὺ τοῦ ἔγινε στὴν Μητρόπολι Ἀθηνῶν.

Ὑπῆρχαν καὶ στιγμὲς πνευματικῆς ἱκανοποίησης, στιγμὲς ἁπλές, στιγμὲς τόνωσης, ὅπως π.χ. μιὰ ἔκπληξη γιὰ τὴ συμπλήρωση 25 χρονῶν πνευματικῆς συνεργασίας μὲ ὁμᾶδες τοῦ φιλοπτώχου.
Ἴσως ὑπάρχουν κάποιοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐνδιαφέρονταν νὰ μάθουν καὶ γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ τοῦ π. Ἀθανασίου. Βρέθηκε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα παλιό βίντεο.
_______________________________________________________Πάντοτε εἶχε χρόνο γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά, καὶ μεγάλη ὑπομονή. Μὲ παιδαγωγικὸ τρόπο βοηθοῦσε, ὥστε νὰ συμμετέχουν ὅλοι στὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὡς παράδειγμα, παρατίθεται μιὰ ἠχητικὴ διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄλλο, ἔξυπνο τρίκ (δεξιά), ὥστε νὰ θυμοῦνται ὅλοι, γιὰ πάντα, ἕναν-ἕναν, τοὺς ἤχους τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Ἀποτελεῖ σύμπτωση τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης καθὼς καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος κατάγονταν ἀπὸ τὸν νομὸ Ἠμαθίας. Ἡ γνωριμία τους ἔγινε μὲ ἕναν ἐντελῶς μυθιστορηματικὸ τρόπο, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ σὲ κάνουν νὰ σκέφτεσαι ὅτι τίποτε δὲ γίνεται «τυχαῖα» σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Παντοῦ καὶ πάντα ὑπάρχει τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ!
Ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ π. Ἀθανασίου, ὁ Γιῶργος Κουγιουμτζόγλου (σήμερα πασίγνωστος γιὰ τὴ δράση του ἱερέας στὴ Θεσσαλονίκη), μετὰ τὶς σπουδὲς καὶ τὴν ἐκπαίδευσή του στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὴ γεμάτη γόνιμες ἐμπειρίες ὑπηρεσία του στὰ σύνορα τῆς Μακεδονίας, μετετέθη στὰ Δωδεκάνησα, στὴ Χίο, ἂν δὲ μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, ὅπου, παράλληλα μὲ τὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία του, δίδασκε στὰ ἀνώτερα Κατηχητικὰ τῆς Μητροπόλεως. Ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικά του παιδιά, ὁ Ἀλέξανδρος Καριώτογλου (σήμερα Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων στὴν Ἀθῆνα), ἐπρόκειτο νὰ δώσει πανελλαδικὲς ἐξετάσεις μὲ σκοπὸ νὰ σπουδάσει Θεολογία στὴν Ἀθῆνα. Τοῦ εἶπε, λοιπόν, ὅτι, ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἀρχίσει τὶς σπουδές του, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφή, νὰ γνωρίσει καὶ τὸ γιὸ τοῦ π. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος, κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἐπρόκειτο νὰ εἶναι συμφοιτητής του. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, παρ’ ὅλον τὸ φόρτο τῶν εὐθυνῶν του στὸ καινούριο περιβάλλον του ὁ Γ. Κουγιουμτζόγλου ζοῦσε καὶ ἀντλοῦσε ἰδέες ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις τῆς πνευματικῆς του ζωῆς στὴ Φλώρινα. Ὅταν, ἀργότερα, τοποθετήθηκε στὴν Κύπρο, γνώρισε τὸν Γεώργιο Παυλίδη, τότε Χωροεπίσκοπο Τριμυθοῦντος. Μίλησε στὸν Ἐπίσκοπο γιὰ τὸν πνευματικό του καὶ ἔδωσε τὴ διεύθυνση τοῦ Ἐπισκόπου στὸν π. Ἀθανάσιο.
Κατόπιν, ἡ ἀλληλογραφία ἔδεσε τὴ «γνωριμία». Καὶ ἕνα πρῶτο κοινὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖο τοὺς ἔφερε σὲ στενώτερη ἐπαφὴ ἦταν ἡ ”Φωνὴ Κυρίου”, ἡ ὁποία διανέμεται δωρεὰν στὶς Ἐκκλησίες τὶς Κυριακὲς καὶ στὸ ὁποῖο φυλλάδιο ἔγραφε ὁ Γεώργιος, τότε Χωροεπίσκοπος Τριμυθοῦντος, στὴν Κύπρο.[1] Τὸ περιεχόμενο τῆς ἀλληλογραφίας ἦταν τὸ περιεχόμενο τῆς ”Φωνῆς Κυρίου”, τὸ ὁποῖο συνέτασσε, ἐκείνη τὴν ἐποχή, ὁ χωροεπίσκοπος. Τίποτα δὲν προεμήνυε ὅτι ὁ Γεώργιος θὰ ἔρχονταν κάπου στὴν Ἑλλάδα ἢ ὅτι ὁ π. Ἀθανάσιος θὰ σκέφτονταν νὰ μετατεθεῖ κάπου. Ἡ πιὸ προσιτὴ πόλη γιὰ σπουδὲς τῶν παιδιῶν, ἦταν, τότε, ἡ Θεσσαλονίκη. Ὅλα ὅσα ἀκολούθησαν, ἦσαν μιὰ πορεία ἐντελῶς ἀπρόσμενη. Ὅταν ὁ μακαριστὸς Γεώργιος τοποθετήθηκε στὴ νεοϊδρυθείσα Μητρόπολη Νικαίας (Πειραιῶς), ἔγραψε στὸν π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν ρώτησε ἐὰν θὰ δεχόταν νὰ τὸν βοηθήσει στὸ ἔργο του. Ὁ π. Ἀθανάσιος, ἔχοντας ἤδη στὴν Ἀθήνα τὸν γιό του, φοιτητή, καὶ τὴν κόρη νὰ θέλει νὰ σπουδάσει ἐπίσης, εἶδε ὅτι τὸ μέλλον τῆς οἰκογένειας βρισκόταν στὴν Ἀθήνα. Ἔτσι, ἀποχαιρέτησε τὸ ποίμνιό του μὲ βαρειὰ καρδιά καὶ μετανάστευσε. Ὄχι πολὺ καιρὸ μετά, ὁ μακαριστὸς Γεώργιος ἔκανε τὸν π. Ἀθανάσιο Πρωτοσυγκελλεύοντα καὶ ἐπὶ 25 περίπου ἔτη μεγαλούργησαν (ὅπως δείχνουν καὶ οἱ 103, ἄν δὲν ἀπατῶμαι, ἐπιτροπές, διευθύνσεις δραστηριοτήτων τῆς Μητροπόλεως ἐκείνων τῶν χρόνων). Ἐν τέλει, σημαντικώτατο ἦταν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλη ἡ οἰκογένεια βρίσκονταν καὶ πάλι μαζί, δηλ. τὰ παιδιά του μποροῦσαν νὰ σπουδάζουν κοντὰ στὴν οἰκογένεια.

[1] Ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου, ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὑπάρχουν στὸ ἀρχεῖο τοῦ π. Ἀθανασίου. Μία ἀπὸ αὐτές, τῆς 6-5-63, μετὰ ἀπὸ μία ἀναφορὰ τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου στὰ ”Ρήματα Ζωῆς” καὶ ”Φωτεινοὶ Ὁρίζοντες” (ἔργα του), καταλήγει: ”Πολὺ θέλω νὰ σᾶς γνωρίσω καὶ προσωπικῶς. Ἀλλὰ πῶς καὶ πότε;  Ἔχει ὁ Θεός! ”.

--------------------------------------------------------------------------------
Μερικά ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ διάβαζε ὁ π. Ἀθανάσιος, ἐδῶ 1,  καὶ ἐδῶ 2.
----------------------------------------------------------------------------------
Μερικὲς φωτογραφίες, σκόρπιες, ἀπὸ δραστηριότητες τοῦ π. Ἀθανασίου, ἐδῶ
http://www.scribd.com/doc/90190897/Drastiriotites


----------------------------------------------------------------------------------
Γιορτὴ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Φλωρίνης ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς λήξης τῶν μαθημάτων τοῦ ἔτους 1967-1968. Στὴν ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν, ποὺ κάνει ὁ π. Ἀθαν., ἀναφέρει ὅτι ἡ χρονιὰ αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἐπὶ ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου (μακαριστοῦ) Αὐγουστίνου καὶ ἡ 26η ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς τους ἀπὸ τὸν νεαρὸ τότε ἀρχιμανδρ. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, τὸ 1942. (Οἱ φωτογραφίες ποὺ ἐμφανίζονται ἀνήκουν σὲ διάφορες χρονικὲς στιγμὲς τῆς πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου τῆς ἱστορίας τῶν κατηχητικῶν Σχολείων) ___________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------
http://lyxnos.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου